Montaža

Montaža tehnološke opreme, tehnoloških instalacija i kompletnih pogona. Montaža se obavlja sa najsavremenijim uređajima i aparatima za argonsko zavarivanje u zastitnoj zoni argona i formir gasa.