CIP

CIP (Cleaning in place) je sistem pranja i čišćenja cevovoda i rezervoara bez demontaže istih.

Najčešće se sastoje iz tri rezervoara (voda, kiselina, baza). Osnovne faze CIP-a su:

  • 1. Ispiranje vodom radi ukljanjanja grube prljavštine
  • 2. Ciruklacija kiselinom/bazom radi uklanjanja masnoće
  • 3. Međuispiranje vodom.

Vreme svake faze se određuje prema potrebama sistema. Upravljanje fazama pranja može biti ručno i automatizovano.

U zavisnosti od namene sistema, CIP se izvodi kao statički i pokretni.