Autocisterne - cisterne

U proizvodnom programu BEOINOX-a zastupljene su::

  • Cisterne sa kompletnom konstrukcijom za postavljanje na šasiju kamiona,
  • Pojedinačne cisterne na platformama, kapaciteta, dimenzija i opremljenosti prema zahtevu kupca. Zapremine su u rasponu od 500 do 15.000 litara.